startpagina


ROME: GENERALAATSHUIZEN


Moederhuis salvatorianessen
Villa Salvator Mundi - Viale Mura Gianicolensi 67 - 00152 Roma

Voor de salvatorianessen is het generale team verantwoordelijk:
zr. Terezinha Rasera, generale overste, Brazilië
zr. Edith Bramberger, vicaresse, Oostenrijk
zr. Rani Fernando, raadslid, Sri Lanka
zr. Grace Mary Croft, raadslid, Verenigde Staten
zr. Dulcelene de Fatima Ceccato, raadslid, Brazilië
zr. Marta Gloria Mesa Garces, econoom, Columbië
zr. Isabel Tooda, secretaresse, Brazilië

Moeder Maria van de Apostelen, medestichteres en eerste generale overste van de salvatorianessen, is gestorven op 25 december 1907 te Rome. Zij werd zalig verklaard op 13.10.1968, haar feestdag is op 5 september, de dag dat zij in 1883 in Neuwerk private eeuwige geloften afgelegd heeft in de handen van de stichter P. Jordan.


De kapel in het moederhuis in Rome, waar haar stoffelijke resten rusten in de bronzen koffer onder de altaarplaat.


Moeder Mariakapel in het moederhuis


Moederhuis salvatorianen
Generalaat salvatorianen - Via della Conciliazone 51 - 00193 Roma

Voor de salvatorianen is het generale team verantwoordelijk:
P. Andreas Urbanski, generale overste, Polen
P. Piet Cuypers, vicaris, België
P. Denis Thiesen, raadslid, Verenigde Staten
P. Mario Agudelo, raadslid, Colombia
..........
De dienaar Gods P. Franciscus Maria van het Kruis Jordan is gestorven op 8 september 1918 en werd begraven in Tafers, Zwitserland. Zijn zaligverklaringsproces is in de laatste fase. Zijn stoffelijk overschot rust in het moederhuis van de salvatorianen sinds 1956.


Paus Johannes-Paulus II bidt bij zijn graf (19.03.1999).


Stichterskapel in het moederhuis
Glasraam Salvatorklooster, Hasselt