startpagina

De opdracht en de taak die wij van onze stichter gekregen hebben is: heilbrengers zijn, mensen die door hun evangelisch leven in woord en daad, Christus boodschap verkondigen in de maatschappij, mensen die in het hier en nu ingaan op de noden van medemensen.
Wat gebroken is kan geheeld worden, wat leeg is kan vervuld worden, waar alles uitzichtloos is kan hoop groeien… Dat is toch de belofte en de zekerheid die de Heer Jezus ons geeft. Dat is de "blijde boodschap" van onze Heiland. Hij die zegt: Ik ben gekomen opdat allen het ware leven zouden hebben… Ik ben de weg… Ik ben het leven…

In die belofte, in die Heiland geloven wij en daarom nodigen wij u uit om samen met ons op weg te gaan en te zoeken naar sporen die leiden naar echt leven, naar sporen die hoop laten oplichten in het hier en nu, in deze tijd, in deze situatie.

U kan ons bereiken door hier te klikken.

Glasraam Salvatorklooster, Hasselt