startpagina
Onze spiritualiteit

Mensen onderweg…
op zoek naar echt leven…
brengers van heling en bevrijding

Jordans droom in 1880:
een gemeenschap van mannen en vrouwen, leken en priesters die, door hun evangelisch leven in woord en daad, Christus' boodschap verkondigen in de maatschappij.

De Salvatoriaanse Familie nu:
4000 mensen, verspreid over de vijf continenten, die heling en bevrijding trachten te brengen aan medemensen, daar waar zij leven en werken.

De Salvatoriaanse Familie: een boompje met drie verschillende takken, geënt op dezelfde stam, geworteld in het Evangelie en levend vanuit één en dezelfde salvatoriaanse spiritualiteit.

Drie takken, evenwaardig, maar ieder met zijn eigenheid:
sociëteit: paters en broeders salvatorianen
• congregatie: zusters salvatorianessen
salvatoriaanse leken, gehuwd en ongehuwd

 

“Dit is het ware leven, dat zij U kennen, de ware God en Hem die Gij gezonden hebt als Heiland van de wereld.” (Joh.17,3)

 

Voor de Belgische Salvatoriaanse Familie is het Coördinatieteam verantwoordelijk, het bestaat uit vier leken, vier salvatorianen en vier salvatorianessen:
Ghislaine Vrancken
Door Mathijs
Etienne Sourbron
Rita Van Olmen
P. Paul Frederix
P. Michel Coppin
P. René Gijbels
P. Kris Monnissen
zr. Hilde Cochet
zr. Kristien Cléfas
zr. Rafaëlle Truyts
zr. An Vandormael
Glasraam Salvatorklooster, Hasselt