startpagina
Onze spiritualiteit

Jezus is de bron van ons leven.
Door zijn leven, kruis en lijden
heeft Hij leven en heil gebracht aan de wereld en aan alle mensen.
Wij hebben de roeping en de opdracht
om Jezus' leven en heil aan mensen te brengen,
aan alle mensen en aan de gehele mens.

Onze spirit, de geest die ons inspireert, die ons drijft en kracht geeft, de bron waaruit wij leven en die ons maakt tot wat wij zijn, is de Heer Jezus, de Heiland.

O
P
D
A
T

A
L
L
E
N

H
E
T

W
A
R
E

L
E
V
E
N

Z
O
U
D
E
N

H
E
B
B
E
N

Zoals de apostelen, Jezus als de Heiland verkondigen
Eenvoudige levensstijl

Alle mensen zonder onderscheid

Helend en bevrijdend aanwezig zijn bij mensen

Heil ontvangen en
verder geven

In het gebed het vuur halen

Wereldwijde solidariteit en inzet

Godsvertrouwen en dienstbaarheid

Zorg dragen voor de mens en al zijn noden overal en altijd

De goedheid en menslievendheid van God, onze Heiland, zichtbaar maken

Alles voor Gods eer en het heil van de mensen

Dit is het eeuwige leven dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij gezonden hebt, Jezus Christus, de Heiland. (Joh. 17,3)

Glasraam Salvatorklooster, Hasselt