startpagina
Onze spiritualiteit

UNIVERSEEL

"Ieder van u beware het in zijn hart als mijn testament: de sociëteit is bestemd voor alle volken, zij is geroepen om leden uit alle volken op te nemen."

P. Jordan

De Salvatoriaanse Familie is aanwezig in 35 landen verspreid over de vijf werelddelen.
Zij is een kleurrijke en bonte familie met leden uit meer dan veertig landen, verschillend van cultuur, ras en taal, van huidskleur en kleding, van leeftijd, van beroep en aanleg. Maar ieder heeft gekozen om te leven volgens dezelfde evangelische waarden en om zich in te zetten voor hetzelfde doel, ongeacht waar men leeft en wat men doet.
Door onze levenswijze en door onze dienstbaarheid aan allen, zonder onderscheid, getuigen wij van ons geloof dat de Heer alle mensen liefheeft en hen tot het volle leven wil laten komen.
In elke cultuur en godsdienst waarderen en eerbiedigen wij die waarden die mensen en groepen tot persoonlijke en sociale ontwikkeling laten komen.
Iemand kan zich pas dan salvatoriaans noemen wanneer hij/zij ervan overtuigd is dat er geen enkele reden bestaat die discriminatie, op welk vlak dan ook, rechtvaardigt.


APOSTOLISCH

"Ja, de sociëteit zal u verkondigen God, U en uw eniggeboren Zoon."

P. Jordan

"Het leven van diegenen die zich bij ons aansluiten is het apostolische leven, dat wil zeggen: de navolging van de apostelen. Zij verlaten alles en werken daar waar de eer van God en het heil van de mensen dat vragen." (leefregel)

"Wij leven, werken, bidden en lijden apostolisch."

P.Jordan

Het doel van Jordans stichting is: de eer van God en het heil van de mensen door de verkondiging, de verspreiding, de verdieping en het nieuw beleven van het geloof,
volgens de opdracht van de Heer Jezus zelf: "Gaat en verkondigt aan alle volken…"
En dat verkondigen zal gebeuren met alle middelen die de liefde van Christus ingeeft!

Glasraam Salvatorklooster, Hasselt