startpagina

Apostolaat

Salvatoriaans kan men niet zijn zonder zich in te zetten voor medemensen…
- wij zetten ons niet in voor één bepaalde groep mensen
- wij zijn niet gespecialiseerd voor bepaalde taken
- wij proberen aandacht te hebben voor de mens en al zijn noden
- wij zetten ons in voor alles wat het leven bevordert
- wij zijn dienstbaar met alle middelen waarover wij beschikken
- wij werken samen met leken, met religieuzen en met gemeenschappen die zich inzetten voor een menswaardiger leven…In België zetten wij ons concreet in voor:

Verpleging, verzorging, onthaal, animatie en pastoraal
voor zieken, bejaarden en dementerenden:


Parochiepastoraal Willebroek:
Scherpenheuvel Onthaalcentrum "De Pelgrim"
bedevaartpastoraal en parochiepastoraal:
Begeleiding van jeugdgroepen, bezinningsdagen en roepingenpastoraal:
Beheer van eigen instellingen: Ziekenhuis CAZ campus Salvator, studentenhuis Salvator, woon- en zorgcentrum Salvator:Samenwerking met leken en met andere religieuzen:
Zorg voor gemeenschappen en medezusters:
Steun en hulp aan initiatieven en organisaties die het leven bevorderen en zich speciaal inzetten voor vrouwen:

Glasraam Salvatorklooster, Hasselt