WOON- EN ZORGCENTRUM SALVATOR

home home home home home
VOORSTELLING HISTORIEK ZORGVERLENING ACTIVITEITENKALENDER INSPRAAK VRIJWILLIGERS BEREIKBAARHEID CONTACT LINKS

De Salvatorcampus is door de jaren heen uitgegroeid tot een geheel van verschillende instellingen. Al deze instellingen zijn ontstaan vanuit een evangelische opdracht, namelijk mensen tot leven ten volle laten en helpen komen.

Het verhaal start in 1924 met de Salvator-Kliniek, toen gelegen op de Luikersteenweg. Deze kliniek was het eerste acute privé ziekenhuis in Limburg.

In 1927 verhuisde het ziekenhuis naar de huidige campus.

In 1931 werd de campus uitgebreid met een verpleegsterschool, Mater Salvatoris. Momenteel is deze school omgevormd tot het VTI.

De volgende stap was het Salvatorrusthuis. Het werd in 1972 gebouwd op het adres Salvatorstraat 20. Het was een gebouw van 6 verdiepingen, gelegen op een boogscheut van het centrum van Hasselt en gelegen in het groen. De bejaarden konden toen kiezen tussen een kamer of een appartement.

De erkenning volgde in 1974 voor 119 bejaarden. In het begin woonden er valide bejaarden in het Salvatorrusthuis. Sinds 1984 werden er ook zorgbehoevende bejaarden opgenomen.
Het rusthuis evolueerde van 119 naar 161 bewoners en van een ROB (rusthuis voor valide bejaarden) naar een RVT (rust- en verzorgingstehuis), met de voorkeur voor zwaar zorgbehoevende bejaarden.

In 1980 werd het huidige Salvatorklooster gebouwd.

In 1987 werden er in het gebouw brandbeveiligingswerken uitgevoerd.

In 1994 werd de parking aangelegd en werd het gebouw van de burelen gebouwd.
Ook werd er kortverblijf opgestart voor 3 woongelegenheden met dag- en nachtopvang.

Om dementerende bejaarden een aangepaste verzorging en opvang te kunnen geven, werd er in 1994 een gedeelte van het Salvatorklooster omgevormd tot een afdeling voor dementerende bejaarden, het Salvatorhome genoemd. In het Salvatorhome kunnen 68 bejaarden wonen.
Door de jaren heen werden in het Salvatorhome enkele verbouwingen gedaan nl. vergroting van de dagzalen en badkamers.

In 2005 werden de naam van het Salvatorrusthuis en –home veranderd in Woon- en zorgcentrum Salvator (= WZC Salvator). Deze naam geeft beter weer waar wij als instelling voor staan. Namelijk als wooncentrum waar we de mensen buiten een dak boven hun hoofd ook een thuis willen bieden. En als zorgcentrum waar we de mensen de nodige verzorging kunnen bieden.

Eind januari 2007 werd onze nieuwbouw in gebruik genomen. Het nieuwe adres is Ekkelgaarden 17 geworden. Het WZC is nog steeds dichtbij het centrum van Hasselt en in het groen gelegen. De bewoners wonen op kleinere zorgeenheden.
De verdere uitleg over de werking en de verschillende afdelingen van het WZC vindt u onder de voorstelling van het
WZC.

In februari 2007 werden er 10 kortverblijfkamers in gebruik genomen. Hier kunnen bejaarden voor korte periode terecht.
Verdere uitleg vindt u onder de voorstelling van het Kortverblijf.

In juli 2007 werd de Residentie Salvator geopend. Het gaat over 36 serviceflats waar valide en invalide bejaarden terecht kunnen die nog zelfstandig kunnen wonen. De verdere uitleg vindt u onder de voorstelling van Residentie Salvator.

WOON- EN ZORGCENTRUM SALVATOR • EKKELGAARDEN 17 • 3500 HASSELT • 011 27 29 21