WOON- EN ZORGCENTRUM SALVATOR

home home home home home
VOORSTELLING HISTORIEK ZORGVERLENING ACTIVITEITENKALENDER INSPRAAK VRIJWILLIGERS BEREIKBAARHEID CONTACT LINKS
Liliane

In onze instelling werken ook vrijwilligers.
Zij vormen een belangrijke meerwaarde voor onze bewoners.
Vrijwilligerswerk kan ingevuld orden op diverse terreinen,
zoals:

- individueel bezoek aan de bewoners
- begeleiding bij uitstappen
- voorlezen en bibliotheek
- wandelen
- hulp in de cafetaria
- helpen bij de maaltijden
- …

Mensen die interesse hebben om als vrijwilliger in ons woon- en zorgcentrum hun steentje bij te dragen kunnen steeds contact opnemen met Mw. Carla Hegmans.

Anny
Antoine
Linda
WOON- EN ZORGCENTRUM SALVATOR • EKKELGAARDEN 17 • 3500 HASSELT • 011 27 29 21