WOON- EN ZORGCENTRUM SALVATOR

home home home home home
VOORSTELLING HISTORIEK ZORGVERLENING ACTIVITEITENKALENDER INSPRAAK VRIJWILLIGERS BEREIKBAARHEID CONTACT LINKS
De zorg om een kwaliteitsvolle zorgverlening is een gemeenschappelijke opdracht. Wij waarderen dan ook de unieke bijdrage van elke betrokkene. Alle belanghebbenden kunnen een steentje bijdragen aan onze opdracht via een participatief beleid. Ook bewoners en de familieleden hebben inspraak in de algemene werking van het woon- en zorgcentrum en dit via de bewoners- en de familieraad.

Bewonersraad:
Deze raad bestaat uit bewoners van het rusthuis en zij vertegenwoordigt alle bewoners.
De leden brengen regelmatig een bezoekje op de afdelingen om te vragen of de bewoners zich thuis voelen, of ze tevreden zijn.
In hun vergaderingen bespreken zij de activiteiten in het rusthuis, initiatieven die de sfeer en de kwaliteit in het rusthuis kunnen bevorderen.


Familieraad:

Deze raad bestaat uit familieleden van de bewoners. Zij bespreekt de algemene werking van het rusthuis, niet de individuele bewoner.

Deze raden werken nauw samen met de directie en met de diensthoofden.
Zij komen op regelmatige tijdstippen samen, minimum 4 keer per jaar.
De verslagen van deze vergaderingen worden uitgehangen, zodat alle bewoners geïnformeerd worden over de besprekingen.

WOON- EN ZORGCENTRUM SALVATOR • EKKELGAARDEN 17 • 3500 HASSELT • 011 27 29 21