WOON- EN ZORGCENTRUM SALVATOR

home home home home home
VOORSTELLING HISTORIEK ZORGVERLENING ACTIVITEITENKALENDER INSPRAAK VRIJWILLIGERS BEREIKBAARHEID CONTACT LINKS
VERZORGING EN VERPLEGING
KINESITHERAPIE
LOGOPEDIE
ERGOTHERAPIE
ANIMATIE
PASTORALE WERKING
PALLIATIEF SUPPORT TEAM
RUSTHUISHOND

Om een aangenaam woon- en leefklimaat voor onze bewoners te realiseren staat een team van beroepskrachten ter beschikking. Zij trachten het de bewoner zo aangenaam mogelijk te maken. Het vraagt een enorm enthousiasme en tevens een op elkaar afgestemde visie om deze opdracht 'samen' waar te maken.

In onze 'opdrachtsverklaring' hebben we uitgeschreven hoe we onze opdracht willen realiseren. De begeleiding van de bewoner in al zijn aspecten krijgt vorm dankzij een uitgebreid aanbod aan zorg- en dienstverlening.

Om ons organogram te zien, klik hier.

WOON- EN ZORGCENTRUM SALVATOR • EKKELGAARDEN 17 • 3500 HASSELT • 011 27 29 21