startpagina
Gebed is ontmoeting, verwijlen bij de Heer,
de bron van ons leven.

Wordt mensen van gebed.
Wij hebben het gebed nodig om geen schel klinkende cymbaal te zijn.
Het gebed is de grootste macht in de wereld.
Het gebed is het machtigste wapen.
Dompel je onder in de oceaan van Gods liefde.
De tijd die aan gebed gegeven wordt is geen verloren tijd.
In het gebed zul je het vuur halen.

Deze woorden van onze stichter P. Jordan, zelf een man van gebed, zijn voor ons een nooit eindigende opdracht.

In het gebed
zullen jullie
het vuur halen

De brugpeilers van ons gebed zijn:

Persoonlijk gebed:
Overweging, meditatie, verwijlen bij de Heer. Gebed is de tijd die wij aan de Heer schenken, bij Hem aanwezig zijn, naar zijn woord luisteren, al wat ons bezig houdt aan Hem toevertrouwen, het zijn bij de Vriend van ons hart.

Gemeenschappelijk gebed:
Het getijdengebed, het gebed van de Kerk, waardoor wij de Heer loven bij het begin en het eind van de dag, de laudes of het morgengebed en de vespers of het avondgebed.
Het apostolisch gebed waarin wij actuele noden, zorgen en situaties proberen te zien in het licht van het Evangelie.

De eucharistie waarin wij de Heer en zijn offer herdenken en waar wij kracht putten om de Heiland na te volgen, is het middelpunt van ons leven.

Glasraam Salvatorklooster, Hasselt