startpagina

Wij zijn vrouwen, geroepen en gezonden om de Heer te volgen, begeesterd door hetzelfde ideaal, maar ieder met zijn eigenheid: afkomst en verleden, karakter en temperament, leeftijd en gezondheid, aanleg en talent, ideeën en verlangens, beroep en interesse.
Ook die verscheidenheid behoort tot onze "universaliteit".
Het samen leven en samen op weg zijn, het samen geloven en samen dienstbaar zijn, zijn een opgave, een uitdaging en een geschenk, een leerschool om, als mens en als religieuze, te groeien tot volle wasdom.

Salvatorgemeenschap, Hasselt

Verenigd in gemeenschap voor één wereldwijde zending.
Mekaar liefhebben zoals de Heer ons liefheeft.
De ander zien zoals de Heer haar ziet.
Mekaars lasten en vreugden dragen.
Zorg dragen voor mekaar.
Vergeving en verzoening,
nieuwe kansen geven en krijgen, elke dag opnieuw.
Gastvrij zijn.

Glasraam Salvatorklooster, Hasselt